CIHAN DENIZ CEVIK

CIHAN DENIZ CEVIK

HSEQ SPEACILIST

+90 531 655 8423
deniz.cevik@capramar.com