Application Form

Human Resources Policy

“To be under the rooted and corporate umbrella of Capramar Ship Management is to be together with a group of managers with a broad horizon, with a global perspective aimed at professionalism and excellence. Capramar ; It has been and will be the choice of those who want to advance their career and continue in a successful and dynamic company structure.”

We are thinking of raising the future successful employees of our company and our country and providing you with opportunities where you can both demonstrate your talents and continue your individual development by providing an environment where talented people can work efficiently based on mutual respect, trust and knowledge.

  KİŞİSEL BİLGİLER / PERSONAL INFORMATION

  Adı, soyadı / Name, surname :
  Görevi / Rank :
  Yeterliği / Competence :
  Baba adı / Father name :
  Doğum yeri / Place of birth :
  Doğum tarihi / Date of birth :
  Medeni hali / Marital status :
  Adres / Address :
  Telefon no / Telephone no :
  Pasaport no / Passport no :
  Pasaport geçerlilik tarihi / Passport validity date :
  Shengen vize geçerlilik / Shengen visa validity :
  Sicil Limanı no / Port of register no :
  Liman cüzdanı no / Seaman book no :
  Sağlık kontrol bitişi / Health validity date :
  ISM denetçi belge no. / ISM Auditor certificate no :
  CSO belge no. / CSO certificate no :
  Bitirdiği okul / Graduation document :
  STCW 95’E GÖRE GEREKLİ BELGELER / REQUIRED CERTIFICATES FOR STCW 95

  İngilizce seviyesi
  English level
  IYI / GOODORTA / AVARAGEZAYIF / POOR
  Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele
  Fire Prevention and Fire Fighting
  Temel ilk yardım
  Elemantary first aid
  Denizde kişisel Can Kurt. Teknikleri
  Personal survival
  Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliliği
  Proficiency in survival craft and rescue boats tra.
  Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk
  Personel safety andsocial responsibility
  İleri yangınla mücadele
  Advanced fire fighting
  İlkyardım eğitimi
  First aid aboard ships
  Tıbbi eğitim
  Medical care abordships training
  Radar Gözleme
  Radar observation and plotting course
  ARPA Radar
  The operational use of ARPA
  Seyir – Makine Vardiya tutma
  Navigational – Engine Watch keeping
  ECDIS(Elektronik harita sist)
  ECDIS(electronic chart sys)
  Gemi Güvenlik Zabiti
  GGZ Ship Security Officer
  Hızlı Can Kurtarma Botu Kul.
  Prof in fast resque boat cert.
  K.Üstü Organizasyon Yön.
  Bridge Team Management
  Makine Organizasyon Yön.
  Engine Team Management
  Önceki İş Deneyimleri / Previous Job Experiences

  Şirket
  Company
  Gemi
  Ship
  Görev
  Rank
  Çalıştığı Tarihler
  Worked Days
  Referans Tel Noları
  Telephones
  Son İşten Ayrılış Sebebi
  Reason of resign from last company
  Ayakkabı No
  Shoe Size
  Tulum Bedeni
  Overalls Size

   Individual Informations / Kişisel Bilgiler

   Full Name
   Tam İsim :
   Born Date
   Doğum Tarihi :
   Born Place
   Doğum Yeri :
   Nationality
   Uyruğu :
   Competency
   Yeterliliği :
   Rank Request
   İstediği Görev :
   Military Situation
   Askerlik Durumu :
   Telephone
   Telefon :
   Residence Address
   İkamet Adresi :
   Working clothes size
   İş Elbisesi-Tulum Ölçüsü
   (S/M/L/XL/XXL/XXXL)
   Safety Shoes Size
   İş Ayakkbı Numarası
   EMERGENCY CONTACT POINT INFORMATION / Acil Durum İletişim Bilgileri

   FULL NAME
   Tam Adi
   RELATIONSHIP
   Yakınlık Dercesi
   CONTACT NUMBER
   İletişim Bilgisi
   PASSPORT
   Pasaport
   SEAMAN’S BOOK
   Liman Cüzdani
   MEDICAL CERTIFICATE
   Sağlık Belgesi
   Number
   No
   Number
   No
   Number
   No
   Issue Date
   Veriliş Tarihi
   Issue Date
   Veriliş Tarihi
   Issue Date
   Veriliş Tarihi
   Issue Place
   Verildiği Yer
   Issue Place
   Verildiği Yer
   Issue Place
   Verildiği Yer
   Valit Until
   Bitiş Tarihi
   Valit Until
   Bitiş Tarihi
   Valit Until
   Bitiş Tarihi
   EDUCATION INFORMATIONS / Eğitim Bilgileri

   SCHOOL
   Okul
   NAME OF SCHOOL
   Okul İsmi
   DIVISION
   Bölümü
   GRADUATION YEAR
   Mezuniyet Yılı
   NOTES
   Notlar
   LANGUAGE INFORMATIONS / Lisan bilgileri

   LANGUAGE
   Lisan
   WHERE LEARNED
   Öğrendiği Yer
   SPEAKING
   Konuşma
   READING
   Okuma
   GRAMMAR
   Gramer
   CERTIFICATES / Sertifikalar

   CERTIFICATE
   Sertifika
   CERTIFICATE NO
   Sertifika No
   ISSUED DATE
   Veriliş Tarihi
   EXPIRY DATE
   Bitiş Tarihi
   Yangın Önleme Ve Yangınla Mücadele
   Fire Prevention And Fire Fighting
   Temel İlk Yardım
   Elemantary First Aid
   Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri
   Personal Survival Techniques
   Can Kurtarma Araçlarını Kullanma
   Proficiency İn Survival Craft And Rescue Boat
   Personel Güvenliği Ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi
   Personel Safety And Social Responsibility
   Güvenlik Farkındalık Belgesi
   Security Awareness Certificate
   Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi
   Designated Security Duties Certificate
   Güvenlik İle İlgili Tanıtım
   Security-Related Familirization Certificate
   İleri Yangınla Mücadele
   Advanced Fire Fighring
   İlkyardım Eğitimi
   Medical First Aid Training
   Tıbbi Bakım Eğitimi
   Medical Care Training
   Radar Gözlem Ve Plotlama
   Radar Observation And Plotting
   Otomatik Radar (ARPA) Pılotlama
   Automatic Radar Plotting Aids Training
   Vardiya Tutma
   Watch Keeping
   Elektronik Harita Gösterimi Ve Bilgi Sistemi (Ecdıs)
   Electronic Chart Display Information System
   K/Ü Kaynak Yönetimi
   Bridge Resources Management (BRM)
   Makine Kaynak Yönetimi
   Engine Resources Management (ERM)
   Gemi Güvenlik Zabiti
   Ship Security Officer (SSO)
   Yüksel Voltaj 1000 Volt Eğitim
   High Voltage 1000 V Training
   Deniz Çevre Bilnci Egitimi
   Marine Environmental Awareness
   Liderlik ve Ekip Çalışması Eğitimi
   Leadership and Teamwork Training
   Aşçı Uygunluk Belgesi
   Document Of Compliance For Ship Cook
   SEA EXPERIENCE / Çalışma Geçmişi

   Company
   Firma
   Vessel Name
   Gemi Adı
   Tonnage
   Tonajı
   Rank
   Görevi
   Disembark Date
   Ayrılış Tarihi
   Working Period
   Çalışma Süresi
   PLEASE GIVE ONE NUMBERS FOR REFERENCES / Referance için en az bir Numara veriniz

   Name of Company
   Firma Adı
   Name of Person
   Personel Adı
   Telephone
   Telefon

   I declared that, all informations in this form are completely true, if any missing or wrong informations, i accept that to be fired without any warning. I will obey to the rules of the company and the ship if i attended for any duty.

   Bu formda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin tam olarak doğruluğunu beyan ederim. Ayrıca bu bilgilerin içinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması durumunda hiçbir bir uyarıya gerek kalmaksızın iş akdine son verilmesi için sebep oluşturabileceğini anlayarak kabul ettiğimi beyan eder, şirket tarafından uygun bir göreve atandığım takdirde işyeri usul, yönetmelik ve kurallarına uymayı taahhüt ederim.